Elverumsutstillingen 2017

BIS og BIR i våre raser kommer mere senere.