Vedtekter

Lover for

 Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

 stiftet 10. august 1985

Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 17. mars 2018