Grasrotandel og moms komp

NSFN søker om grasrotandel og moms kompensasjon

Styret har sett på tiltak som kan bedre økonomien i klubben. Etter innspill fra årsmøtet har styret iverksatt følgende 2 tiltak.

Det ene forslaget er å benytte seg av muligheten til å søke om moms kompensasjon via NKK som søker lotteritilsynet om refusjon på vegne av klubbene.

Den andre muligheten er å søke om grasrotandelen via Norsk Tipping. Der utfordrer styret medlemmene (de som tipper eller spiller  lotto)om de kan ha klubben registrert på sitt spillekort som mottaker for grasrotandel. Dersom NSFN får innvilget grasrotandel, vil styret sende ut informasjon. Medlemmene vil motta en strekkode og forespørsel om de vil registrere NSFN som mottaker av grasrotandelen på sitt spillekort.

NSFN har  søkt og fått momskompensasjon i flere år, men det ble ikke søkt i fjor. NSFN har fått avslag på tidligere søknad om grasrotandelen, men søker på nytt og håper det går igjennom i år.

 

Mvh
Styret