Seppo
Seppo

Første fuglen for Seppo, og første skutt i los av meg, september 2010
Rune Beddari            

Facebook Application ID is empty