laris
laris

25/10-2010: Endelig sier Laris, ikke fått jakta på hele oktobern! Etter noen uker med kuldegrader kom mildværet og da måtte vi ut. Erfaringsvis sitter fuglene bra i slike mildværsperioder. Oddbjørn Nordhagen

Facebook Application ID is empty