Statutter for vandrepremie

Statutter for dame/junior vandrepremie

Premien er en utskåret røy gitt av den Finske Spetsklubben.

Dette er en vandrepremie som vinnes for ett år av gangen.

I tillegg får beste dame og beste junior et gravert krystallglass.

De to beste resultatene fra bevegelig eller fastprøve gjennom et kalenderår fra 01.01. -31.12. er gjeldende.

Resultatene hentes fra jaktprøver gjennomført i Norge og godkjent av NKK.

Hunden må være norskeid og registrert i NKK.

Hundeeier må være medlem av NSFN.

Premiene deles ut på årsmøtet etterfølgende år.

Deltakere må selv sørge for å melde inn resultater.

Om det i fremtiden skulle bli mulig å arrangere NM for damer/junior, vil røya bli satt opp som hovedpremie for ett år av gangen.

 

Deltakere

Damer: Fra fylte 25 år og eldre.

 Junior: Som junior regnes deltakere inntil utgangen av det jaktprøveår man fyller 25 år.

 

Hunder

For damer må påmeldt hund være i førers eie, eller tilhøre førers samboer/ektefelle.

For junior må påmeldt hund være i førers eie, eller tilhøre førers samboer/ektefelle, foreldre, besteforeldre eller søsken.

 

Poenglikhet

Damer: ved poenglikhet vinner yngste hund. Ved samme fødselsdato vinner hunden med høyest poeng på en prøve.

 

Junior: ved poenglikhet vinner yngste hundefører. Ved lik fødselsdato brukes samme kriterier som for damer.