Årets unghund

Årets UNGHUND

Årets unghund kåres mellom Finsk Spets og Norrbottenspets som er mellom 9 måneder og 24 måneder på
prøvedagen. Det er resultatene fra de to beste jaktprøver og fra en utstilling som teller. Det er kun resultater som er registrert i
NKK som er tellende. Resultatene hentes fra perioden 01.01. - 23.12

 

Poengskala til Årets Spets og Årets unghund: Resultat

Poeng

BIS ved NSFN sin spesialutstilling

100

BIR -”-

95

BIM -”-

90

VINNER tittel, alle.

90

BIS ved andre utstillinger

90

BIR -”-

85

BIM -”-

80

Hunder tildelt Cert eller CK

80

Hunder i CHK som ikke får CK

75

Excellent ved alle typer utstilling

70

Very good ”-”

50

Good ”-”

30