Årets dommer

Årets Dommer

Kriterier for å få tittelen årets dommer er:

Årets dommer er den som har dømt flest prøver i et kalenderår 01.01 – 31.12.

Ved likt antall dømte prøver, tildeles alle seidel som er premien.