Kriterier for kvalifisering og premiering

KRITERIER FOR KVALIFISERING OG PREMIERING

 Kåring av ”ÅRET´s UNGHUND”
Årets unghund tildeles jaktpremiert Finsk Spets eller Norrbottenspets som er under 18 måneder på prøvedagen, pluss beste resultat fra en utstilling.
Resultatene hentes for perioden 01.01-31.12.(samme som for året’s spets)

 Kåring av ”ÅRET´s SPETS”

Årets spets kåres uti fra jaktprøve og utstillingsresultater gjennom kalenderåret, fra 01.01 til 31.12.
Resultatet fra de to beste jaktprøver og beste resultat fra en utstilling vil være tellende.
Det er kun resultater registrert av NKK som er gjeldende.De to høyeste poeng summene oppnådd på jaktprøve legges sammen med poeng gitt etter beste resultat oppnådd på utstilling.

 Poengskala til Årets Spets og Årets unghund:

                             

Resultat

Poeng

BIS ved NSFN sin spesialutstilling         

100

BIR                 -”-                                                              

95

BIM               -”-                                                                

90

VINNER tittel, alle.                                                         

90

BIS ved andre utstillinger                                                         

90

BIR           -”-                                                                                

85

BIM          -”-                                                                               

80

Hunder tildelt Cert eller CK                                                     

80

Excellent ved alle typer  utstilling                             

70

Very good       ”-”                                                         

50

Good               ”-”                                   

30

NB!

Dersom du skal delta i konkurransen er det pålagt hver enkelt å melde inn resultatene til klubbens sekretær innen 20.02.11! Du kan ikke regne med at det vil bli tatt hensyn til resultater som ikke er innmeldt.

Kvalifisering til NM Halsende Fuglehunder (NMHF)
For å delta i NM må eier av hunden være medlem i NSFN og hunden være registrert i NKK.
Det er kun spesialklubbens to raser som kan delta.
Dommersituasjonen skal vurderes årlig. Målet er 10 startende hunder i NM.
Inntil videre skal det delta 7 hunder som vil være standarden inntil dommersituasjonen tilsier flere startende.
Det skal alltid utregnes 4 reserver som skal bekjentgjøres sammen med de kvalifiserte hunder.
Tellende er hundens 2 beste resultater oppnådd på prøve, minst ett av resultatene må være fra fast-prøve.
Dvs. poeng fra beste(fastprøve+fastprøve) eller (fastprøve+bevegelig prøve).
Poeng oppnådd under et NM er ikke kvalifiserende til neste års NM.
Prøvesesong starter i august og avsluttes i mars/april påfølgende år.
Ved poenglikhet går den hunden som har oppnådd høyeste enkelt poengsum foran.
Ved fortsatt like resultater rangeres resultat fra fastprøver foran bevegelig prøve.
Ved fortsatt likhet rangeres yngste hund foran.
Det er kun prøver avviklet i Norge og anerkjent av NKK som er tellende.
Resultater fra Nordisk mesterskap teller ikke.
Det blir utsendt en egen invitasjon til de NM kvalifiserte ekvipasjer hvert år.