Jaktprøver 2015

60-15002

Rapport Lierneprøven 2015

 

Beklageligvis kom sommeren noe forsinket i år, og 20-25˚ C er ikke helt forenlig med det å skulle gå jaktprøve. Som med alt annet må man fokusere på det man kan gjøre noe med og ikke alt det andre. Prøveledelsen bestemte derfor at prøven ville bli gjennomført som en tretimersprøve (av hensyn til helsa til hundene), og ikke anledning til å gå forlenget. Slipptid om morgen ble satt til kl. 06.00, og neste slipptid var kl. 11.00 på formiddagen. Dommerne fikk da litt tid til en matbit før det bar til skogs igjen. Opplegget fungerte perfekt. Hundene som skulle ut på det andre slippet unngikk dermed den verste heten (14.00-18.00).

Lørdag fant alle hundene fugl og 4 av 5 hunder gikk til premiering. Værforholdene tatt i betraktning må dette sies å være ekstremt bra. Det ble litt tyngre på søndag da 2 av ”ettermiddags” startene ikke fant fugl. Den som imidlertid fant fugl gikk til premiering. Ingen av hundene på morgenen hadde helt turen med seg selv om alle fant fugl og det til dels var særdeles godt med fugl. Hunden prøvelederen dømte hadde 2 finnende, men det var minst 5 fugler til innenfor et relativt lite område. Inklusiv 2 jerper som satt full tid for hunden.

Her har vi spetser i tre forskjellige aldersklasser som ikke fikk prøve seg i skogen. F.v. Valp, ”pensjonist” og midt i livet.

Årsaken til at det ikke ble bedre uttelling når 9 av 11 starter har finnende skyldes nok flere ting. Værforholdene er nevnt. Tidlig i sesongen for en del hunder er nok et annet moment, spesielt gjeldene for hunder med mindre rutine. Oppsummert må en si at det ble et bra resultat og rimelig greit med fugl. Mange av prøvegruppene registrerte en del mer fugl enn det som havnet på papiret.

 

Det er varmt å gå jaktprøve i 20-25˚ C.