Jaktprøver 2015

60-15001

Grue Prøven 2015

I stekende varme og i strålende solskinn ble premiere prøven i Grue avviklet, og med Surstad som base. Det sier seg selv at 20 – 25 graders varme, strålende solskinn og stillestående luft ikke gir de beste vitringsforholdene. Dette fikk jo selvfølgelig utslag på resultatene som ble oppnådd, og det var kun 2 starter av 8 som gikk til premiering. Men jeg gratulerer Rune Viddal og Myhra som oppnådde 61 poeng og Nobbsen BG Wilma til Terje Holden som fikk 54 poeng.

Dette var første året vi hadde 2 prøver med samme start og slutt dato, 60-15001 i Grue og 60-15002 i Trøndelag. Det er jo opp til styret om vi skal forsøke med dette også i fremtiden, men hadde vi ikke vært så heldige å få byttet husvære, hadde omkostningen til fordeling på kun 4 startende blitt uforholdsmessig høye.

HWH