Jaktprøver 2013

Bevegelig prøve 61-13002

Bevegelig prøver i tiden 21.08.2013 - 31.12.2013.

Kun 6 prøver er avviklet, dette er katastrofalt dårlig! Hovedårsaken er sannsynligvis at vi nå har flere individer av ulv enn vi har med tiur, dette er selvfølgelig satt på spissen. Men når våre sikreste prøveområder blir så infisert at vi må avlyse faste prøver, er det klart at man kvier seg for å gå prøve i terrenget.