Jaktprøver 2013

November prøver i Grue

Vi er dessverre fortsatt plaget av ulv. Imidlertid er det flere jaktlag som har jaktet elg med løshund i våre prøveområder, uten at hunder er blitt angrepet. Vi føler imidlertid at det er riktig å advare eventuelle prøvedeltakere. Siste frist for påmelding er  2. November til:

permko@online.no