Rølabbs Ruff
Next Image
Rølabbs Ruff

Av og til blir en jakt tur ikke mer enn skikkelig kondistrening. Rølabbs 
Ruff  7 mnd senhøsten 2004.

Bilde: Tommy Grøneng

Facebook Application ID is empty