Valpeformidling

ADVARSEL !
Useriøse oppdrettere produserer valper i stor skala. De fleste useriøse tilbyr valper på Finn.no
Kjøp aldri valper uten først å sjekke med avlsrådet. Begge raser er små og NSFN har god oversikt over stamtavler og sykdomsbildet og kan fortelle hvem du bør styre unna.

Pr i dag klarer vi ikke å dekke etterspørselen etter valper i hjemme i Norge, så mange må ta turen over til søta bror. Men også i Sverige er etterspørselen større enn tilbudet. Har du planer om å anskaffe deg Finsk Spets eller Norrbottenspets (Nobs) har vi god kontakt med den Svenske Spets klubben, og vi ordner det meste.
Ta en telefon eller send en e-post og meld din interesse til Avlsrådet.

Grunnet stor usikkerhet blir ikke informasjon om planlagte parringer lagt ut før parringen har funnet sted. Informasjon om planlagte parringer kan fåes ved henvendelse til Avlsrådet.

Siden etterspørselen er stor bør du påregne ventetid. En Finsk Spets eller Norrbottenspets er ikke noe du kjøper over natta. Ofte må du sette deg opp på flere ventelister før det endelig er din tur. Ikke la deg friste med valper fra useriøse oppdrettere.