Omregistrering fra utlandet

Omregistrering fra utlandet

Alle hunder i norsk eie må omregistreres til NKKs register før de deltar på utstilling/prøve, brukes i avl eller HD/AA røntges.

Følgende dokumentasjon sendes vår registreringsavdeling: Registreringsbevis/exportpedigree i original. I de tilfeller der eierforholdet ikke fremkommer i pedigreet må eiersertifikat medfølge. Fra Nordiske land må det sendes inn en kopi av kjøpeavtale eller “ägaranmälan”-kort i tilegg til original stamtavle. Originalene blir returnert. Dersom fargen/hårlaget ikke fremkommer på norsk/tysk/engelsk på stamtavlen, vær vennlig og opplys om hvilken farge/hårlang hunden har.

Ved omregistrering av hund fra England, må testikkelattest på far medfølge med mindre far er champion.

Import av staffordshire bull terrier:

1. Hunden skal være ID-merket i landet den kjøpes fra før importen finner sted (gjelder også fra Sverige).

2. Det skal tas blodprøve av hunden i det landet hunden kjøpes fra. Prøven skal sendes Blodtypelaboratoriet ved Norge Veterinærhøgskole. ID-merkingen skal kontrolleres, og skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven. (Skjema 2 finnes også i en engelsk utgave.) Blodprøven skal IKKE taes i Norge.

3. For å dekke lagrings- og behandlingskostnader hos Norges Veterinærhøgskole må man betale inn et gebyr på kr. 60,- pr. blodprøve. Gebyret skal betales inn til Norsk Terrier klubb og prosedyren står beskrevet på skjema 2.

Det er Mattilsynet som forvalter regler gjeldende for import av hund til Norge. Besøk deres sider for å få mer infomasjon.

Her finner du priser for NKKs tjenester.

Omregistrering tar vanligvis inntil fire uker.