Kullregistrering

Kullregistrering

For å kunne yte bedre service og imøtekomme de stadig økende krav og ønsker fra oppdrettere og hundeeiere har NKK innført nye registreringsrutiner.

Den største praktiske endringen vil være at oppdretter vil kunne fullføre hele registreringsprosessen selv via ”Min side”. Innføringen av det nye elektroniske registreringssystemet vil også medføre følgende endringer:

Obligatorisk registrering av alle valpene i et kull – senest ved 3 mnd. alder.

Alle valpene registreres med oppdretter som eier. Første eierskifte er gratis når dette gjøres før valpene er 6 mnd. gamle. Oppdretter kan selv registrere inn sine valpekjøpere elektronisk.

ID-merking av alle valper blir obligatorisk: Valpene skal ID-merkes av oppdretter ved registrering; dvs før 3 mnd. alder

I tillegg til registreringsbevis, vil det bli utstedt et eget eierbevis som inneholder en PIN-kode. Registreringsbeviset skal oppdretter levere videre til ny eier. Eierbeviset inneholder et ferdig skjema for evt fremtidige eierskifter og oppdretter må ha eierbeviset for å få registrert valpekjøpere elektronisk. Utfylt eierbevis kan også sendes NKK pr. post. Når ny eier er registrert hos NKK, vil nytt eierbevis bli sendt direkte til den nye eieren

NB: De nye regelendringene gjelder også ved registrering av manuelle kull. OBS! Nytt skjema skal benyttes. Det nye skjemaet finner du her: Nytt skjema for kullregistrering

Vi minner også om at alle hunder registrert etter 1/1-11 kan ha flere eiere men kun hovedeier er underskriftsberettiget. Dette gjelder både ved registrering av kull og ved eierskifte. I tilfeller hvor det er flere innehavere av et kennelnavn skal vi fortsatt ha alle innehaveres underskrifter ved kullregistrering.

Brukerveiledning for det nye kullprogrammet finner du her: Brukerveiledning for nytt kullprogram

I NKKs register opptas alle hunder som er født i Norge dersom begge foreldrene er av samme rase og registrert i NKK eller av NKK anerkjent utenlandsk register. For valper født etter 1/1-98 må også begge foreldre være ID-merket. For en del raser gjelder registreringsrestriksjoner

Registreringsanmeldelsen skal underskrives av både oppdretter(e) og hannhundeier(e). Oppdretter er den som eide eller disponerte tispen for avl på parringstidspunktet. Skal andre enn registrert eier benytte hunder i avl må det foreligge en disposisjonserklæring. Ved bruk av utenlandsk hund eller ved dispensasjon av en hund, må alle opplysninger sendes NKK i forkant av registreringen. Det er oppdretters plikt å være kjent med de krav som gjelder, og manglende kjennskap kan ikke påberopes som grunnlag for dispensasjon senere.

NKK gjør uttrykkelig oppmerksom på at dersom det gis falske eller feil opplysninger ved registreringen, kan dette medføre at kullet senere avregistreres med de konsekvenser dette kan medføre uten at NKK kan holdes ansvarlig.

Gå til “Skjema” for å laste ned nødvendige skjema for å registrere valper.

Dersom du ønsker registrer valpekullet elektronisk så kan dette gjøres via “Min side”.

Kunstig inseminering kan utføres på tisper selv om de ikke har hatt kull tidligere.

Her finner du NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett