Avl

Avlsrådet har en viktig funksjon i klubbens arbeid med å ivareta våre rasers interesser. Rådet skal hjelpe og veilede medlemmer som ønsker å sette valper på sin tispe eller benytte sin hannhund i avlen. Dette er et stort ansvar som ligger ene og alene på oppdretter selv. Avlsrådet sitter inne med mye kunnskap om individene og deres slektslinjer. Klubbens og rådets retningslinjer er helt i tråd med NKK sine retningslinjer. Vår avlspolicy ligger godt forankret i boken "Genetikk, Avl og Oppdrett" av Astrid Indrebø, NKK.


 

HUNDENS ALDER

Menneskeår

Hund <10kg

Hund 10-25kg

Hund 25-45k

Hund >45kg

1

15

10

10

8

5

36

37

37

42

7

44

47

47

56

10

56

60

60

71

13

68

74

82

101

15

76

83

93

115

20

98

 

 

 


Her kan du sammenligne din hunds alder med den relative alder i menneskeår. Spetsens vekt ligger på ca 10-14 kg. Tispa bør ikke parres før tidligst andre løpetid og seinest (førstegangs-parring) ved 6 års alder.
Har tispa hatt kull tidligere kan den avles på til 8-9 års alder. Fra 7 års alder og oppover øker mulighetene for komplikasjoner. Vi i avlsrådet får mange spørsmål vedrørende dette med alder og oppdrett. Se nøye på ovenstående tabell og tenk over når du bør sette valper på tispa. Har du tenkt å avle på den, så har du egentlig bare 4 år å gjøre det på, dvs fra 2-6 års alder. Da skal den helst ha vist sin kvalitet både i skogen og i ringen, samt være frisk.


HVORDAN VELGE VALP

Når du har bestemt deg for rase, Finsk Spets eller Norrbottenspets, er det følgende ting du bør være klar over samt noen ting du bør ha et bevist forhold til.

Når du går til anskaffelse av hund på tar du deg ansvaret for noe levende i 10 til 12 år fremover. Å være hundeeier krever ansvar og forpliktelser. Alt fra daglige turer med mosjon, riktig foring og fornuftig dressering. Har du et bevisst forhold til valget du gjør når du blir hundeeier og har en liten plan for hvordan du og det nye familiemedlemmet skal ha det, vil både hunden og du bli fornøyde.

Når du skal kjøpe valp bør du først ta kontakt med avlsrådet og høre om det finnes valper på markedet, eller om det er planlagt noen kull.

Hvis du ser en annonse i et jaktblad med følgende tekst: "Finsk Spets valper til salgs etter de beste blodslinjer…. ring mobil". Ikke kjøp valper av vedkommende annonsør! Ta kontakt med de oppdrettere avlsrådet anbefaler. Dette gir deg som valpekjøper en sikkerhet for at dette er seriøse oppdrettere hvor foreldre kan dokumentere bruksegenskaper. Med bruksegenskaper menes: jaktprøveresultater, utstillingsresultater, veterinærattest og tannstatusattest. Er parringen formidlet gjennom avlsrådet skal disse sørge for at hundene passer til hverandre.

Når du så har bestemt deg for en oppdretter anbefales det på det sterkeste å reise på besøk til denne. Bli litt kjent med vedkommende og still gjerne følgende spørsmål:

Hvorfor valgte du nettopp den hannhunden ?
Hvordan er tispa i skogen og er den stilt på jaktprøve ? 
Hvordan er tispa som familiehund og mot andre hunder ?

Valpene bør være minst 4 uker når du ser på dem. Prøv å legge merke til tispas gemytt. Harmoniske tisper i harmoniske omgivelser gir harmoniske valper. Er valpenes omgivelser rene, pene, rolige og harmoniske, er det av underordnet betydning om valpene er i hundegård eller inne i finstua. Orden, ryddighet og renslighet er nøkkelord.

Hvem du så skal velge i et kull, om du ønsker hannhund eller tispe, er en smakssak. Det viktigste ved kjøp av valp er at oppdretteren har brukt avlsrådet i NSFN.

Hvis du er i det minste tvil – kontakt NSFN. Vi kan hjelpe deg enten du kjøper i Norge, Sverige eller Finland. Nyttige adresser og telefonnummer finner du i Spets Nytt, som kommer ut til alle medlemmer 4 ganger årlig, eller her på hjemmesida.

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (Rasekompendium 2013 Norrbottenspets.pdf)Rasekompendium