Dommerutdanning

 

Jaktprøvedommerutdanning

Formålet med at jaktprøvekandidatene skal gjennomføre et brevkurs før de deltar på teorikurset er å få en god innsikt i jaktprøvereglene. Ved å jobbe seg systematisk gjennom brevkurset vil kandidaten få god kunnskap om hvilke temaer han/hun må stille spørsmål om på teorikurset. Det kan være ting man ikke forstår, er usikker på, og/eller hvorfor den regelen skal tolkes akkurat slik.

Pensum for brevkurset er NKKs regler for jaktprøver for halsende fuglehunder.

Svar på alle spørsmålene som stilles i brevkurset skal kunne finnes i jaktprøvereglene. Har du problemer med å finne svar på enkelte spørsmål, så noter disse ned og ta det opp under teorikurset. I tillegg til å benytte jaktprøvereglene (som er obligatorisk) vil det være en stor fordel å ha bred jakterfaring med halsende fuglehunder, og å ha startet på jaktprøve med egen halsende fuglehund.

Brevkurset kan gjennomføres både elektronisk og i papirversjon. For de som ønsker å gjennomføre brevkurset elektronisk lastes kurset ned fra NSFNs internettsider. Kandidaten markerer riktig svaralternativ ved å klikke direkte i den svarrubrikken han mener er riktig (a,b,c). Når alle spørsmål er besvart: Gå inn på Fil, klikk på lagre som, og føy til eget navn bak navnet på dokumentet. Send så ferdig brevkurs til: jon.bjarne@onsoien.no

De som ikke har tilgang til Internett, eller av en annen grunn ønsker å benytte papirversjonen må i tillegg til brevkursene også få tilsendt papirversjonen av jaktprøvereglene (det kan også de som benytter elektronisk versjon få hvis det er ønskelig). Besvarte kurs sendes til: Jon Bjarne Onsøien, Gamle Kikutveg 51, 3719 Skien

Brevkursene (3 stk) må være bestått før man kan delta på teorikurs, samt de vilkårene som framkommer i kapitel 8. i jaktprøvereglene.

 

Brevkurs 1 (Last opp brevkurs 1 fra vedlegg nederst på siden)

Spørsmålene er hentet fra kapittel 1-5, og omhandler generelle regler. Kap. 1 fellesbestemmelser 10 spørsmål, Kap. 2 Instruks for NKKs representant 3 spørsmål, Kap. 3 Klasseinndeling 1 spørsmål, Kap. 4 gjennomføring av prøven 15 spørsmål og Kap. 5 Premiering 1 spørsmål.

Les spørsmålene og teksten i jaktprøvereglene nøye før du krysser av for det alternativet du mener er riktig. Kun ett av svaralternativene, for hvert av spørsmålene, er eksakt riktig.

Når dette brevet er besvart og bestått kan kandidaten starte med brev nr. 2.

Brevkurs 2  (Last opp brevkurs 2 fra vedlegg nederst på siden)

Spørsmålene er hentet fra kapittel 6 til og med 6.5 ( finnende i tre) og omhandler bedømmelse.

Les spørsmålene og teksten i jaktprøvereglene nøye før du krysser av for det alternativet du mener er riktig. Kun ett av svaralternativene, for hvert av spørsmålene, er eksakt riktig.

Når dette brevet er besvart og bestått kan kandidaten starte med brev nr. 3.

Brevkurs 3 (Last opp brevkurs 3 fra vedlegg nederst på siden)Spørsmålene er hentet fra kapittel 6.6, 7 og 8 og omhandler bedømmelse, kommentarer til NKKs fellesbestemmelser og utdanningsregler for dommere. Brevet tar noe tid å laste ned på grunn av størrelsen.

Les spørsmålene og teksten i jaktprøvereglene nøye før du krysser av for det alternativet du mener er riktig. Kun ett av svaralternativene, for hvert av spørsmålene, er eksakt riktig.

Når dette brevet er besvart og bestått er kandidaten klar til å delta på teorikurs.

Lykke til

Jaktprøveutvalget i NSFN