Aktuelle saker på nsfn.no

Nye regler for hørselsmarkering

Regler for jaktprøver for halsende fuglehund
Markering av fugl paragraf 5.2.1
Endring i punktet «Hørselmarkering» gjeldende fra 20.08.2019
Endringen gjelder i hovedtrekk avstand fra dommer til losplass: innen haglehold – ca. 30 meter er erstattet med opptil 100 meter.
Dette erstatter dagens tekst under punktet «Hørselmarkering»
Ny tekst er som følger:
Markeringen kan bedømmes ved hjelp av hørsel og kan som høyest bedømmes som markeringsgrad Tilfredsstillende.
Hørselmarkering kan også bedømmes som Svak eller Feil markering
Forutsetning for hørselkonstantert markering, uansett markeringsgrad, er at dommeren er nære losplassen og er helt sikker på situasjonen.
Nære losplassen er situasjonsavhengig og påvirkes blant annet av vind, terrengets beskaffenhet (tett skog, åpen skog, myrdrag med/uten busker trær etc)
Nærhet til losplassen kan i gitte tilfeller være helt opptil 100 meter.
For hørselkonstantert markering skal dommeren være helt sikker på situasjonen
Vilkårene utover dette er at man med sikkerhet kan konstantere at det er et godkjent losobjekt gjennom at fuglen avgir lyd under losarbeidet og at hundens posisjon i forhold til fuglen med sikkerhet kan fastsettes med hjelp av hørsel.
Hovedregel for hørselkonstantert markering er:
 At dommeren er nærmere enn 100 meter fra losplassen
 At fuglen/fuglene avgir lyd under deler av hundens losarbeid
 At dommeren kan avgjøre at det er et godkjent losobjekt
 At dommeren med hjelp av fuglen/fuglene sin lyd og hundens losføring får tilstrekkelig grunnlag til å gjøre en skikkelig bedømming
 At et godkjent hørselkonstantert arbeid avsluttes med lyd av støkt fugl fra tre, og det skal være fra samme sted dom losen kom fra, og som nå har stoppet