Aktuelle saker på nsfn.no

Nye regler for Jaktchampionat

Jaktchampionat regler
Reglene gjelder for Finsk Spets og Norrbottenspets
Reglene finnes i NKK`s Championatregler
Norsk Jaktchampionat (N JCH) oppnås på følgende måte:
Hunden må ha oppnådd minst «Good» på en utstilling
Det er kun 1. premieringer som legges til grunn
Jaktchampionat oppnås kun på Fastprøver eller Bevegelige prøver
Alternativ 1:
Første premiering på en fastprøve samt en første premiering på bevegelig prøve med 2 forskjellige dommere gir tittelen Norsk Jaktchampion.
Alternativ 2:
Første premieringer oppnådd på 2 fastprøve med 2 forskjellige dommere gir tittelen
Norsk Jaktchampion.
Alternativ 3:
Første premieringer oppnådd på 3 Bevegelige prøver med 2 forskjellige dommere gir tittelen Norsk Jaktchampion
Svensk Jaktchampionat (S jch)
Svensk jaktchampionat oppnås med en første premiering enten på Fastprøve eller Bevegeligprøve, prøven må være gått i Sverige og påmeldt via lokalklubb i Sverige.
For at svensk jaktchampionat(S jch) skal utløses må hunden være godkjent med Norsk Jaktchampionat.
Husk at Jaktchampionatet må søkes om hos NKK. Hunden kan ikke bruke tittelen NJCH før godkjennelse foreligger.