Elektronisk påmelding på jaktprøver

NSFN har begynt med elektronisk påmelding på jaktprøver.

Veiledning på dette finner som vedlegg til denne siden: https://www.nsfn.no/index.php/aktiviteter/jaktprover/pamelding-og-priser