Nordisk Mesterskap AVLYST

Etter samråd med Finland og Sverige er med dette Nordisk Mesterskap 2020 avlyst
Corona situasjonen i landene tilsier at det for enkelte ikke er mulig med reise over grensene. Som arangørland beklager vi dette men vi har stor respekt for smittefaren som kan oppstå