Norrbotenspets valper født 21. mai

Norrbotnspets valper født 21. mai

Mor: FINER48343/14 Vinskin Metso

FAR: SE46197/2011 Odensala Skogens Zickos-Jocke

https://hundar.skk.se/hunddata/Hund.aspx?hundid=2775236   

Begge hundene er sykdomsfrie.             

Innavlsgrad 0,0%                    

Parringen anbefalt avlsrådet Norge og Sverige.       

Ved videre opplysninger ta kontakt Bjørn Even Holtet på tlf +4741216364 eller E-post: beholtet@hotmail.com

 

Vinskin Metso

Odensala Skogens Zickos-Jocke

Finsk Spetsvalper født 23/3

FINSK SPETS VALPER FØDT 24.03.17

 

Mor: Raija-J NO44134/13

Far: Metso NO41734/11

Begge hundene er jakt- og utstillingspremierte.

Begge hundene er rolige og omgjengelige, med meget godt gemytt

Valper selges fortrinnsvis til jegere og prøve-/utstillingsinteresserte.

Parringen er anbefalt av avlsrådet.

Leveringsklare uke 20.

 

Kontakt: Robert Løvserth på tlf 97183530/ rlovseth@gmail.com

 

 

 

Raija-J

Metso

FS valper ventes i uke 10

Finskspets valper ventes i uke 10 

 

Mor : NMHF- 15 INT NO SE UCH : SE30965/2012 Spetsbackens Nila   

http://nsfn.no/index.php/championater2/utstillingschampioner/457-spetsbackens-nila 

Far: S28290/2009 Vardos Ville 

Vardos Ville har 1x2 på jaktprøve og VG på utstilling og et meget godt gemytt.

https://hundar.skk.se/hunddata/Hund.aspx?hundid=2540185 

Spetsbackens Nila ble Norsk Mester 2015 og har 1x Cacit og ble nr 3 individuelt på Nordisk Mesterskap i finland 2016. 

Innavlsgrad 0.0%
Begge er fri for patella og Nila er øyelyst U.A


Paringen er anbefalt av avlsrådet i Norge og Sverige.

For spørsmål eller interesse kontakt Cato: +47 90928020
Epost: Cato@brusveenmurogflis.com

 http://www.raitakullenkennel.com/valper

Nila

Vardos Ville

FS valper ventes i uke 11

Finskspetsvalper ventes uke 11

 

Mor: NJCH, NUCH, NMHF-13, 3xCACIT på jaktprøve: Fort Hjort Hilla, NO35198/11
http://www.nsfn.no/index.php/championater2/dobbelt-champions/394-fort-hjort-hilla

 

Far:  SUCH, 2x1.premie på jaktprøve: Piellovares Jari, SE41405/2012

https://hundar.skk.se/hunddata/Hund.aspx?hundid=2846002 

 

Paringen er anbefalt av både norsk og svensk avlsråd.

 

Fort Hjort kennel, Tore Bjørnbet, Trondheim
Tel. +4798253850

E-post: tore.bjornbet@gmail.com