Aktuelle saker på nsfn.no

Årsmøte 2018

Det inviteres til Årsmøte og Årsmøtemiddag 

ÅRSMØTE 17. mars 2018

 Årsmøte og Spesialutstilling NSFN for 2017 vil bli avholdt på Best Western Stav Hotell lørdag 17. mars 2018 kl. 16.00.

Adresse: Svebergveien, 7550 Malvik

 Saker til behandling (fullstendige sakspapirer vil være tilgjengelig for medlemmene på NSFN sin hjemmeside innen 03.03.2018.) Konstituering/årsberetning, regnskap/ budsjett, innkomne saker/forslag fra styret, valg, premieutdeling.

For å ha stemmerett må kontingent for 2018 være betalt innen årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig via brev, eller E-post til følgende adresse:

NSFN/V, Morten Johansen, Strømsborgveien 32a 0287 Oslo

E-post: mojohans@gmail.com

Tidsfrist for innsending av saker er 17.02.2018

Forslag på kandidater til styret eller andre verv i klubben, sendes valgkomiteen skriftlig. Tidsfrist 17.02.2018 til følgende adresse:

Leder: Kristin Hansen, epost: kris65@online.no telefon: 95798017

Medlem: Oddbjørn Nordhagen, epost: oddbjorn.nordhagen@gmail.com

Vara: Jon Erling Skåtan, epost: elg.jakt@live.no

Styremedlemmer velges for 2 år. Følgende er på valg:

  • Leder: Tom Rune Lund
  • Medlem: Jon Bjarne Onsøien
  • Medlem: Knut Østmo

 Varamedlemmer velges for 1 år. Følgende er på valg:

  • Mari Hagenlund
  • Christoffer Torp

 Revisor velges for 1 år: Øyvind Aasen Vararevisor: Kristin Hansen

 Valg komité 1 medlem

Går ut: Kristin Hansen

 

Årsmøtemiddag:

Middagen serveres ca. kl. 19,00.
Middagen koster Kr 395,- pr. person

Drikke kommer i tillegg og bestilles ved bordet

Premieutdelingen vil foregå under årsmøtemiddagen.

Overnatting inkl. frokost

Enkeltrom kr.750,-

Dobbeltrom kr. 899,-                                                         

Det er tillatt med hund på rommet men det koster kr. 300 i tillegg for inntil 2 hunder og de må være i bur.

 Bestilling sendes innen 01. mars 2018 til:

NSFN /v Knut Østmo Epost: knut-oes@online.no

Tlf: 92207046

Betaling skjer til Hotellet ved ankomst eller avreise 

Styret ønsker alle velkommen til årsmøtet for 2017.